Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och användning i ett historiskt och samtida perspektiv. Såväl traditionella massmedier, som press, radio och TV, som digitala medier och nyare medieformer studeras. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme. Kandidatkursen fördjupar de kunskaper som förvärvats under tidigare studier i medie- och kommunikationsvetenskap och innehåller ett examensarbete om 15 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen