Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

  • 30 hp

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och användning i ett historiskt och samtida perspektiv. Såväl traditionella massmedier, som press, radio och TV, som digitala medier och nyare medieformer studeras. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme. Kandidatkursen fördjupar de kunskaper som förvärvats under tidigare studier i medie- och kommunikationsvetenskap och innehåller ett examensarbete om 15 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.