Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hantering av stordata och öppen data

Kursen beskriver utmaningar och möjligheter för den offentliga sektorn relaterade till stordata (Big Data) och öppen data.

Kursen beskriver också metoder och modeller för hantering av stordata och öppen data. Studenterna utför uppgifter genom att analysera data.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • individuellt kunskapstest som består av en serie deltest som genomförs löpande under kursens period,
  • individuell essä och
  • tentamen som utförs individuellt online.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser