Meteorologi, självständigt arbete, 15 hp

Om kursen

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även en obligatorisk seminarieserie om vetenskaplighet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen