Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Meteorologi, självständigt arbete

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimatfysik. Du väljer projekt i samråd med handledare.

Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även den obligatoriska kursen Vetenskaplighet 1,5 hp.