Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Meteorologi, självständigt arbete

  • 15 hp

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även en obligatorisk seminarieserie om vetenskaplighet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.