Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk meteorologi

Denna kurs vänder sig till dig som kommer att arbeta praktiskt med att göra väderprognoser. På den här kursen ska ni äntligen få sy ihop de meteorologikunskaper ni tagit till er under tidigare år på utbildningen och börja göra väderprognoser på riktigt.

Bild på mäktiga moln över fjäll.
Foto: Ingrid Eronn

Kursen börjar med att gå igenom observationssystem, radar och satellit. Därefter går man vidare till konceptuella modeller och att analysera väderfall på olika nivåer av atmosfären.

När du har lärt dig att skapa din nulägesbild av vädret är det dags att så smått börja göra prognoser. Att göra väderprognoser handlar mycket om att kommunicera, vilket vi blandar in redan tidigt i kursen i samband med olika kundanpassningar.

Vad är det för olika vädermodeller som används och hur är de uppbyggda? Det går vi in på innan vi går vidare till flygväderprognoser, ensembler och sannolikhetsprognoser.

Insprängt i kursen finns en del studiebesök som brukar vara till SMHI, Försvaret och SVT. I slutet av kursen är det bara öva, öva, öva som gäller på olika prognoser i text, bild, radio m.m.

Kursen ges på svenska i samarbete med Uppsala Universitet och SMHI. Halva kursen ges i Stockholm och halva i Uppsala.
Lärarna kommer från SMHI och Försvaret.

 • Kursupplägg

  Kursen ger en överblick över samt insikt i det arbetsmaterial och de prognosmetoder som en prognosmeteorolog arbetar med i praktiken. Detta inkluderar meteorologiska observationssystem och fjärranalys, analys och nowcasting, numeriska väderprognoser, prognosmetoder på mesoskalan, konceptuella modeller och kundanpassning.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • genomföra manuell analys av vädersituationer samt göra en manuell korttidsprognos
  • utnyttja meteorologiska observationssystem och fjärranalyser vid framtagande av prognoser
  • analysera numeriska väderprognoser samt tolka resultaten och värdera deras tillförlitlighet inklusive mesoskaliga fenomens påverkan på prognoser
  • formulera och kundanpassa prognoser

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten samt studiebesök (t ex SMHI, Försvaret, SVT).

  Deltagande i övningar och tillhörande gruppundervisning är obligatorisk. 

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt och muntligt prov. För mer detaljer se kursplan.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur delas ut under kursens gång och kommer att vara tillgänglig på kursens hemsida.

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Startar under andra halvan av vårterminen.

 • Kontakt

   
  Studievägledare