Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar turbulenta omblandnings- och utbytesprocesser i atmosfäriska och oceana gränsskikt. Utbyte av rörelsemängd, värme, energi och vatten beskrivs med hjälp av turbulensteori och similaritetsteori. Kursen innehåller:

• gränsskiktets observerade struktur

• Reynolds-uppdelning och medelvärdesbildning

• turbulent energi och turbulenta flöden

• mättekniker och analysverktyg

• "closure"-problemet

• turbulenta kinetiska energiekvationen

• similaritetsteori, tex Monin-Obukhov-teorin

• Ekmanskikt

• turbulensspektra

• dispersion i gränsskikt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen