Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav

Gränsskiktet är där vi bor och är ett skikt av ca 1 km höjd över jorden. De flesta transport- och mixningsprocesserna av värme, moment i tillägg till vattenånga och föroreningar sker i det här skiktet. Det är därför av yttersta vikt att studera och förstå de dynamiska processerna i skiktet.

Kursen ges helt på engelska och vi hänvisar till den engelska kurssidan för en fullständig beskrivningen av kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Garratt, J. R., 1992: The Atmospheric Boundary Layer. Cambridge  Atmosphere and Space Science Series, Cambridge, Cambridge University Press.
  • Holton, J., and G. Hakim, 2013: An Introduction to Dynamic Meteorology. Academic Press.
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18