Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 30 hp

Om utbildningen

Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Arbetet kan antingen göras internt eller externt, dvs utanför meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen