Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konst och formalismer

  • 7,5 hp

Kursen syftar till en fördjupad kunskap om innebörden av olika formalismer.

Formalismer har uppträtt på ett vitt fält mellan estetik och vetenskap. Historiskt var musikalisk estetisk formalism pionjär, men de formalismer som har utvecklats i samband med andra konstarter uppvisar inte bara likheter utan även särdrag. I centrum för kursen står ett urval klassiker från olika områden, med fokus på gemensamma centrala teman och förhållningssätt, men också på skillnader i ansats och ideologi.

Läs gärna mer på kursens engelska sida.