Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel

Kursen ger en fördjupad inblick i olika teorier och analysmetoder när det gäller intermedialitet i förhållande till musik och ljud.

Kombinationen musik och rörlig bild är central i många av dagens medieformer. I den här kursen används begreppet intermedialitet för att förstå denna kombination. Begreppet möjliggör analys och tolkning av hur musik och ljud fungerar i relation till det som visualiseras i exempelvis film och datorspel, samt av hur olika multimedier, som exempelvis opera och film griper in i och reflekterar varandra.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Vårterminen 2021
  Toivo Burlin, Johanna Ethnersson Pontara

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition