Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel

  • 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad inblick i olika teorier och analysmetoder när det gäller intermedialitet i förhållande till musik och ljud.

Kombinationen musik och rörlig bild är central i många av dagens medieformer. I den här kursen används begreppet intermedialitet för att förstå denna kombination. Begreppet möjliggör analys och tolkning av hur musik och ljud fungerar i relation till det som visualiseras i exempelvis film och datorspel, samt av hur olika multimedier, som exempelvis opera och film griper in i och reflekterar varandra.