Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap II

I denna kurs får du fördjupad kunskap om historiska, musikteoretiska och mediala frågor om musik, och grundläggande förståelse för olika synsätt och metoder i musikvetenskaplig forskning.

Du får också kunskap om och färdighet i att kommunicera om musik i olika genrer i form av programkommentar, recension och redogörelse för en fokuserad undersökning, i form av en uppsats.

Kursen utgör tillsammans med Musikvetenskap I en kandidatförberedande utbildning i musikvetenskap. Den kan läsas som fristående kurs i musikvetenskap, och användas som breddningsämne i en examen med en annan inriktning.

 • Kursupplägg

  Studiegången ser ut på följande sätt:

  Delkurser

  Obligatoriska delkurser

  • Musikhistoria 2: Musikhistorisk fördjupning 7,5 hp (ges på dagtid). VT 2024 avser delkursen konstmusik efter 1900
  • Att kommunicera om musik, 7,5 hp (ges på dagtid)

  Valbara delkurser (du väljer två av dessa delkurser)

  Terminshalva 1:

  • Musikanalys, 7,5 hp (ges på campus på dagtid)
  • Musik, musikteknologi och medier, 7,5 hp (ges på campus på dagtid)
  • Europeisk filmmusik I 7,5 hp (ges på campus på kvällstid)
  • Filmmusik I, 7,5 hp (ges webbaserad på kvällstid)
  • Spelmusik I, 7,5 hp (ges webbaserad på kvällstid)

  Terminshalva 2: 

  • Harmoni och satslära 7,5 hp (ges på campus på kvällstid)
  • Europeisk filmmusik II 7,5 hp (förutsätter att du har läst Europeisk filmmusik I, ges på campus på kvällstid)
  • Filmmusik II, 7,5 hp (förutsätter att du har läst Filmmusik I, ges webbaserad på kvällstid)
  • Spelmusik II, 7,5 hp (förutsätter att du har läst 
  • Spelmusik I, ges webbaserad på kvällstid ges webbaserad på kvällstid)

  Undervisning

  Undervisning ges på samtliga delkurser i form av föreläsningar och seminarier.

  På delkursen Musikhistorisk fördjupning ingår ett moment av grupparbete och muntlig presentation. På delkursen Att kommunicera om musik sker övningar och slutredovisningar i muntlig presentation, det ges individuell handledning av uppsatsarbetet och det genomförs opponeringar. På delkurserna Musikanalys och Musikteori: harmoni och satslära sker gruppövningar. 

  Några av de valbara delkurserna ges på kvällstid och några är webbaserade. För information om valbara delkurser, läs under Kursupplägg.

  Stora delar av undervisningen har obligatorisk närvaro, se vidare de olika delkurserna i kursplanen.

  Examination

  • Salstentamen på respektive delkurs: Musikanalys, Musikteori efter 1900, Musikteori: harmoni och satslära.
  • Salstentamen och hemtentamen på respektive delkurs: Musikhistoria 2: Musikhistorisk fördjupning, Musik, musikteknologi och medier
  • Hemtentamen på respektive delkurs: Filmmusik I-II, Musik, musikteknologi och medier, Europeisk filmmusik I-II, Spelmusik I-II.
  • Muntlig tentamen, hemtentamen, uppsats, försvar av egen uppsats och opposition på annan students uppsats på delkursen: Att kommunicera om musik

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor
  Toivo Burlin, universitetslektor
  Jacob Derkert, universitetslektor
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor
  Joakim Tillman, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som student på Musikvetenskap II kommer du att ha lite olika scheman beroende på vilka val du gör bland de valbara delkurserna.

  När schemat för VT 2020 kommit på plats: För att få ett schema som gäller för just dig klickar du på länkarna nedan som tar dig till hela schemat för kursen (länken öppnas i ett nytt fönster). Klicka sedan på ”Anpassa” uppe i högra hörnet och välj ”Filtrera”. Där bockar du för de delkurser som du kommer att läsa och klickar sedan på filtreraknappen längt ned för att genomföra filtreringen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader innan kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studieadministratör Musikvetenskap