Musikvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en breddning och fördjupning av studierna på Musikvetenskap I. Den innehåller delkurser som Populärmusik efter 1900, musikteori, musik i relation till andra medier (t.ex. Filmmusik), samt Att skriva om musik som inkluderar musikkritik och vetenskapligt skrivande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen