Musikvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en breddning och fördjupning av studierna i musikvetenskap. Den innehåller delkurser om musikhistoria (VT2020 om konstmusik efter 1900), musikanalys, och att kommunicera om musik i olika former. Dessutom en individuellt valbar delkurs (musik, musikteknologi och medier, musikteori, filmmusik, europeisk filmmusik).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen