Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I B

Kursen Nederländska I B är en fortsättningskurs på Nederländska I A. Här lär du dig skriva, läsa och tala nederländska och får kunskaper om samhällsstruktur och litteratur i Nederländerna och Flandern.

På kursen får du öva läsning och muntlig framställning på nederländska under delkursen Modern nederländskspråkig litteratur där vi även läser sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Under vårterminen 2022 ges kursen med webbaserad undervisning som deltidsstudier på kvällstid. Att studera på deltid innebär att man förväntas avsätta ca. 20 timmar per vecka för sina studier. Kursen motsvarar tillsammans med Nederländska I A,15 hp kursen Nederländska I, 30 hp. Då kursen ges med webbaserad undervisning måste du som läser hos oss ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.