Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I B

 • 15 hp

Kursen Nederländska I B är en fortsättningskurs på Nederländska I A. Här lär du dig skriva, läsa och tala nederländska och får kunskaper om samhällsstruktur och litteratur i Nederländerna och Flandern.

På kursen får du öva läsning och muntlig framställning på nederländska under delkursen Modern nederländskspråkig litteratur där vi även läser sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid. Kursen motsvarar tillsammans med Nederländska IA kursen Nederländska I, 30 hp.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Realia, 4 hp

  Delkursen omfattar en orientering om Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kulturella och samhälleliga förhållanden i jämförelse med Sveriges.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Delkursen omfattar läsning av modern nederländsk litteratur och sakprosa som ger insikt i betydelsefulla aspekter av den nederländskspråkiga (Nederländerna och Flandern) litteraturen, kulturen och dess samhälleliga kontext. Totalt 1000 sidor skönlitteratur läses inom delkursens ram.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen omfattar övning i att uttrycka sig muntligen på nederländska samt att förstå talad nederländska.

  Undervisning

  Realia, 4 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Undervisningen består av muntliga presentationer och gruppdiskussion på nederländska. Obligatorisk närvaro till minst 80% samt att samtliga skriftliga sammanfattningar lämnas in. Annars ges betyget F.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Undervisningen består av övningar i Språkstudion samt muntlig språkfärdighetsträning på de 5 seminarierna i Muntlig språkfärdighet (se ovan) och löpande examination på kursen Modern nederländskspråkig litteratur.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Nederländska I B, 15 hp

  Examination

  Realia, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Delkursen examineras genom muntliga presentationer på nederländska av den lästa skönlitteraturen. För varje läst bok lämnar studenten in en skriftlig sammanfattning. Skriftligt test i ett antal fasta uttryck och idiom.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom muntlig löpande examination under kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av presentationer på nederländska av den lästa skönlitteraturen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@nederlandska.su.se.