Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska II

Nederländska II bygger vidare på och utvecklar de färdigheter och kunskaper du tillägnat dig på kursen Nederländska I. Du får en ökad förmåga att läsa, tala, skriva och översätta nederländska samt kunskaper om de nederländsktalande ländernas kultur- och samhällsliv med ett fördjupat och breddat perspektiv.

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik samt en fördjupning av kunskaperna om de nederländsktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv samt nederländsk språkvetenskap.

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa under en termin. Dock krävs att du först läser kursdelen Skriftlig språkfärdighet, 8 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser. Kursen ges för tillfället endast på halvfart (50 %) och vi föreslår att man som student läser kursens delkurser i följande ordning.

  Delkurser

  Termin 1

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av ett antal tidigare behandlade
  grammatikavsnitt på Nederländska I och nya ej tidigare behandlade avsnitt inom nederländsk grammatik, övning i att översätta till nederländska samt i fri textproduktion.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen innehåller  en orientering om modern språkbeskrivning i nederländska kontrasterad mot svenska. Skillnader och likheter mellan nederländska och svenska beträffande språkspecifika drag behandlas med hjälp av korpusar. Delkursen har ett teoretiskt innehåll så väl som ett praktiskt där studentens språkfärdighet i nederländska fördjupas. Den innehåller också en repetition av grammatisk terminologi.

  Termin 2

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen ger övning i att uttrycka sig muntligt på nederländska och förstå talad nederländska genom presentationer, referat och diskussioner med utgångspunkt från ett tema.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteraturhistoria från medeltiden till idag. Delkursen innehåller läsning och muntlig presentation av relevanta litterära verk från olika epoker samt skriftliga inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar.

  Obligatoriska moment: Inlämning av 6 skriftliga uppgifter med tidsgräns och en muntlig redovisning på seminarium är obligatoriskt inslag i delkursen Skriftlig språkfärdighet. Om studenten missar en skriftlig uppgift eller den muntliga redovisningen kan kompensering ske genom av lärare angiven ersättningsuppgift. 

  Närvaro är obligatorisk på samtliga delkurser. Högst ett seminarietillfälle per delkurs kan kompenseras. 

  Fullgörandet av obligatorierna på delkursen Skriftlig språkfärdighet utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. 

  Undervisningen sker på nederländska. 

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska II (188 Kb)

  Examination

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkurser examineras genom 6 skriftliga uppsatsinlämningar och genom en skriftlig tentamen. Delkursens betyg grundar sig till 20 % på genomsnittet av betygen för de 6 skriftliga inlämningsuppgifterna och till 80 % på skriftlig tentamen.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på nederländska under kursens gång samt genom en hemtentamen. Om deadline inte hålls åläggs studenten en kompensationsuppgift som ersätter den ursprungliga. Delkursens betyg grundar sig till 20 % på genomsnittet av betygen för de 3 skriftliga inlämningsuppgifterna och muntliga redovisningarna och till 80 % på hemtentamen.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig redovisning på nederländska.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen examineras löpande vid varje seminarium genom muntliga presentationer och diskussioner samt genom en skriftlig inlämningsuppgift och en skriftlig tentamen. Delkursens betyg grundar sig till 10 % på genomsnittet av betygen för de muntliga presentationerna och diskussioner, till 10 % på den skriftliga inlämningsuppgiften och till 80 % på skriftlig tentamen.

  Examinator

  Annika Johansson, Universitetslektor och Docent in nederländska

  Reglindis De Ridder, Universitetslektor och Doktor in nederländska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska