Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska II

 • 30 hp

Nederländska II bygger vidare på och utvecklar de färdigheter och kunskaper du tillägnat dig på kursen Nederländska I. Du får en ökad förmåga att läsa, tala, skriva och översätta nederländska samt kunskaper om de nederländsktalande ländernas kultur- och samhällsliv med ett fördjupat och breddat perspektiv.

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik samt en fördjupning av kunskaperna om de nederländsktalande ländernas kultur, samhällsliv och litteratur samt nederländsk språkvetenskap.

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa under en termin. Dock krävs att du först läser kursdelen Skriftlig språkfärdighet, 8 hp.

Undervisningen ges delvis på nederländska.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av ett antal tidigare behandlade
  grammatikavsnitt på Nederländska I och nya ej tidigare behandlade avsnitt inom nederländsk grammatik, övning i att översätta till och från nederländska samt i fri textproduktion.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen innehåller övning i att uttrycka sig muntligt på nederländska och förstå talad nederländska genom presentationer, referat och diskussioner med utgångspunkt i olika teman. Ges parallellt med delkurserna Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp och Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria från medeltiden till idag samt läsning, muntlig och skriftlig presentation av relevanta litterära verk från olika epoker.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen innehåller en orientering om modern språkbeskrivning i nederländska kontrasterad mot svenska. Skillnader och likheter mellan nederländska och svenska beträffande språkspecifika drag behandlas med hjälp av bl.a. korpusar. Delkursen har ett teoretiskt innehåll så väl som ett praktiskt där studentens språkfärdighet i nederländska fördjupas. Den innehåller också viss repetition av grammatisk terminologi. Delkursen innehåller också träning i muntlig och skriftlig framställning på nederländska inom kursens ämnesområde.

  Undervisning

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkursen ges i form av seminarier på campus och moduler på lärplattformen Athena. Varannan vecka publiceras en modul som tar upp träning av kasus, ordbildning, sammansatta verb, bruket av komparativ och superlativ, vissa syntaktiska särdrag, idiom och kollokationer som du ska jobba med. Du får även göra översättningar och skriva uppsatser varvid processkrivningsmetoden tillämpas. Därefter lämnar du in modulen i din mapp på kurssidan i Athena där läraren hämtar den och ger dig återkoppling. Obligatorisk närvaro.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen ges parallellt med kursdelarna 3 och 4 i form av presentationer av ett antal inlämningsuppgifter och lästa romaner. Du har även 4 seminarier då muntlig språkfärdighet tränas. Vidare tränas den muntliga färdigheten inom ramen för Språkcaféet och med en tandempartner. Vistelse i nederländskspråkigt land rekommenderas, t.ex. via Erasmusutbyte. Obligatorisk närvaro.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Undervisningen ges i seminarieform. Du förväntas delta aktivt på seminarierna, dvs. förbereda uppgifter och redovisa dem på nederländska i form av muntliga
  presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Undervisningen ges i seminarieform. Du förväntas delta aktivt på seminarierna, dvs. förbereda uppgifter och redovisa dem på nederländska i form av muntliga
  presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygsättning för kursen Nederländska II, 30 hp

  Examination

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkurser examineras genom en skriftlig salstentamen som omfattar grammatik, översättningar till och från nederländska samt en skrivuppgift på nederländska.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursern examineras inom ramen för kursdelarna 3 och 4. Du får då tala med hjälp av stödord, men utan sammanhängande anteckningar.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Examinationen sker löpande på lektionerna och i form av en skriftlig salstentamen.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Examinationen sker löpande på lektionerna och i form av en hemtenta.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska, kandidatkurs, 30 hp.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@nederlandska.su.se.