Nederländska II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik samt en fördjupning av kunskaperna om de nederländsktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv samt nederländsk språkvetenskap.

Om ämnet: Nederländska

Nederländska

Nederländska är det officiella språket i Nederländerna, Flandern (norra delen av Belgien), Surinam och på före detta nederländska Antillerna. Språket talas av sammanlagt 23 miljoner människor. Tidigare förekom benämningarna holländska och flamländska, men efter den språkunion mellan Flandern och Nederländerna som ingicks 1980 anses dessa beteckningar föråldrade. Skillnaden mellan nederländskan i Belgien och nederländskan i Holland är inte större än skillnaden mellan svenskan i Finland och rikssvenskan.

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet. Språket är närbesläktat med svenskan och är av den anledningen förhållandevis lätt att lära sig. Redan efter genomgången Nederländska I kan du tala och skriva nederländska samt läsa originallitteratur. På högre nivåer lär du dig att kommunicera på nederländska ytterligare både muntligt och skriftligt. Undervisningen sker övervägande på nederländska. Dessutom får du breda kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur, historia och litteratur. Du läser kurser i bland annat översättning, litteratur och vetenskapligt skrivande. Om du inte kan studera på plats i Stockholm kan du gå två distanskurser; för att lära dig att läsa nederländska texter (Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet) och att skriva och tala nederländska på basal nivå (Nederländska, Språkfärdighet). Nederländska kan även läsas inom Kandidatprogrammet i språk och översättning, inriktning nederländska.

ARBETSMARKNAD Studenter som har studerat nederländska har arbeten inom till exempel översättning, tolkning eller på en internationell arbetsmarknad där språkkunskaper utöver engelska behövs. Språkkunskaper i nederländska samt kunskaper i Nederländernas och Flanderns samhällsstruktur och kultur är ett komplement till andra utbildningar såsom journalistik, statsvetenskap och ekonomi.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.