Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nederländska II

Nederländska II bygger vidare på och utvecklar de färdigheter och kunskaper du tillägnat dig på kursen Nederländska I. Du får en ökad förmåga att läsa, tala, skriva och översätta nederländska samt kunskaper om de nederländsktalande ländernas kultur- och samhällsliv med ett fördjupat och breddat perspektiv.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik. Kursen ger fördjupande kunskaper om de nederländsktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv samt nederländsk språkvetenskap.

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa under en termin. Dock krävs att du först läser kursdelen Skriftlig språkfärdighet, 8 hp.

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och de nederländskspråkiga ländernas kutlur krävs eller är en konkurrensfördel.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser. Kursen ges för tillfället endast på halvfart (50 %) och vi föreslår att man som student läser kursens delkurser i följande ordning.

  Delkurser

  Termin 1

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkursen ger en fördjupad genomgång av ett antal tidigare behandlade
  grammatikavsnitt på Nederländska I och nya ej tidigare behandlade avsnitt inom nederländsk grammatik samt i fri textproduktion.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen innehåller  en orientering om modern språkbeskrivning i nederländska kontrasterad mot svenska. Skillnader och likheter mellan nederländska och svenska beträffande språkspecifika drag behandlas med hjälp av korpusar. Delkursen har ett teoretiskt innehåll så väl som ett praktiskt där studentens språkfärdighet i nederländska fördjupas. Den innehåller också en repetition av grammatisk terminologi.

  Termin 2

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen ger övning i att uttrycka sig muntligt på nederländska och förstå talad nederländska genom presentationer, referat och diskussioner med utgångspunkt från ett tema.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteraturhistoria från medeltiden till idag. Delkursen innehåller läsning och muntlig presentation av relevanta litterära verk från olika epoker samt skriftliga inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar.

  Obligatoriska moment: Inlämning av 5 skriftliga uppgifter med tidsgräns och en muntlig redovisning på nederländska på seminarium är obligatoriska inslag i delkursen Skriftlig språkfärdighet. Aktivt deltagande i diskussioner på seminarier på nederländska är ett obligatoriskt inslag i delkursen Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria.

  Om student missar den muntliga redovisningen kan kompensering ske genom av lärare angiven ersättningsuppgift.

  Närvaro är obligatorisk på samtliga delkurser.

  Högst ett seminarietillfälle per delkurs kan kompenseras. 

  Fullgörandet av obligatorierna på delkursen Skriftlig språkfärdighet samt Nederlänskspråkig litteratur och litteraturhistoria utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. 

  Undervisningen sker på nederländska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska II (188 Kb)

  Examination

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkurser examineras genom en skriftlig tentamen.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på nederländska under kursens gång samt genom en hemtentamen.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig redovisning på nederländska.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, en muntlig redovisning på seminarium och en skriftlig tentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på nederländska.

  Examinator

  Universitetslektor, Docent Annika Johansson

  Universitetslektor, Docent Sara Van Meerbergen

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska