Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska - kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det nederländska språket och den nederländskspråkiga litteraturen.

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och om de nederländskspråkiga ländernas kultur och samhälle samt grundläggande förmåga i vetenskaplig textproduktion krävs eller är en konkurrensfördel.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur från olika epoker genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt perspektiv.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Delkursen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett semantiskt och översättningsteoretiskt perspektiv i relation till aktuell forskning.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  I delkursen övas skriftlig språkfärdighet på nederländska med fokus på vetenskapligt skrivande.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  I delkursen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur.

  Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.

  Undervisning

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Undervisningen består av tre seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Totalt 15 timmars handledningstid.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska - kandidatkurs (191 Kb)

  Examination

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Delkursen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av lästa litterära verk. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de fem skriftliga inlämningsuppgifterna och muntliga presentationerna.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Delkursen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de fyra skriftliga  inlämningsuppgifterna.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de tre skriftliga  inlämningsuppgifterna.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Annika Johansson, Universitetslektor och Docent in nederländska

  Sara Van Meerbergen, Universitetslektor och Docent in nederländska

  Reglindis De Ridder, Universitetslektor och Doktor in nederländska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska