Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I

Hoi! Wil jij Nederlands leren? På kursen Nederländska I lär du dig skriva, läsa och tala nederländska samtidigt som du får kunskaper om samhällsstruktur och litteratur i Nederländerna och Flandern (norra delen av Belgien). Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket.

Studenter i föreläsningssal.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i nederländska genom övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Vi går också igenom nederländskans viktigaste grammatiska särdrag. Du får öva läsning och muntlig framställning på nederländska under delkursen Modern nederländskspråkig litteratur där vi även läser sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Under vårterminen 2022 ges kursen med webbaserad undervisning som heltidsstudier på dag- och kvällstid vilket innebär att undervisningen äger rum på sena eftermiddagar (efter kl. 16) och kvällstid. Att studera på heltid innebär att man förväntas avsätta ca. 40 timmar per vecka för sina studier. Du som vill läsa kursen på halvfart och endast kvällstid kan välja att börja med Nederländska I A, 15 hp och fortsätta terminen efter med Nederländska I B, 15 hp. Då kursen ges med webbaserad undervisning måste du som läser hos oss ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.