Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom en språkvetenskaplig delkurs och en litteraturvetenskaplig delkurs vilken behandlar ett avgränsat historiskt eller tematiskt problemområde.

I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom svenska språket eller litteraturvetenskap. Studien ska ha ämnesdidaktisk relevans och du ska genom den visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium. Du väljer att fördjupa dig i litteraturvetenskap eller i svenska språket.