Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 1

Kursen vänder sig till internationella studenter vid Stockholms universitet som behöver elementär svenska för kommunikation med svensktalande under sin vistelse i Sverige. Kursen ger kunskap om svenskans grundläggande grammatiska struktur genom inlärning av vardagliga svenska ord och fraser.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:
Swedish for International Students and Researchers, Course 1