Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 4

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet som behöver kunna kommunicera på svenska och som vill förbättra sin muntliga och skriftliga kompetens och uttrycksförmåga. Du får öva din förmåga att berätta, beskriva, diskutera, hålla presentationer och producera skriftliga uppgifter.

Kursen innehåller övningar i muntlig kommunikation i vardagliga situationer och övningar i att producera enkla sammanhängande texter om välbekanta ämnen eller personliga intressen, där studenten kan redogöra för erfarenheter, händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar samt motivera och förklara åsikter och planer i korthet. I kursen tränas studenten i att tillämpa standardspråkets regler för grammatik, uttal och stavning.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:
Swedish for International Students and Researchers, Course 4