Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska språkets struktur II - kurs inom VAL-projektet

Kursen innehåller vetenskapliga beskrivningar och analyser av svenska språkets ordbildning, samt av syntaktisk struktur och språklig betydelse. Förhållandet mellan olika språkliga komponenter behandlas, såsom lexikonet gentemot syntaxen.

I kursen ingår övningar i att göra morfologiska, syntaktiska och semantiska analyser av svenska ord, fraser och satser.