Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Framträdande och retorik - kurs inom VAL-projektet

Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och medkunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal.

Kursen ger dig övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang.

 • Kursupplägg

  Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik.

  • Kursens teoretiska del behandlar retorik, samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen. Aspekter på roller och maktrelationer behandlas.
  • I kursens praktiska del utvecklar du din retoriska kompetens inom talgenrer och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom egna framträdanden och analys av andras framträdanden.

  Undervisning

  • Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier där du deltar med egna presentationer och respons samt diskussioner med utgångspunkt i litteraturen.
  • All undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier: se Framträdande och retorik (NSNK03).

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Framträdande och retorik (NSNK03).

 • Kontakt

  Utbildningsadministration – Lärarutbildningarna i svenska