Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i nutrition

  • 15 hp

Syftet med praktiken är att du under handledning ska få delta i den dagliga verksamheten på ett företag, myndighet eller annan arbetsplats med anknytning till nutrition och också få tillämpa dina egna nutritionskunskaper. Praktikplatsen och handledaren måste godkännas innan praktiken kan påbörjas, en plan måste upprättas och du måste delta i en särskild introduktion.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.