Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i nutrition

Syftet med praktiken är att du under handledning får delta i den dagliga verksamheten på ett företag, myndighet eller annan arbetsplats med anknytning till nutrition och få tillämpa dina egna nutritionskunskaper. Praktikplatsen och handledaren måste godkännas innan praktiken kan påbörjas, en plan måste upprättas och du måste delta i en särskild introduktion.

Personer sitter runt ett bord och samarbetar.

Praktik i nutrition är en kurs på avancerad nivå som ges vid SU och kan omfatta 7,5 hp eller 15 hp. Syftet är att du skall få möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har fått under din tidigare utbildning och även reflektera över dina kompetensers styrkor och utvecklingsområden. Syftet är också att du ska få praktisk arbetslivserfarenhet som kan ge dig möjligheter att knyta kontakter för framtida karriärvägar.

OBS! Vi har ingen förmedling av praktikplatser, utan du behöver själv leta reda på en arbetsplats och en handledare. Du bör därför i god tid söka upp en plats och planera din praktik.

Ansökan

Du ansöker till kursen som vanligt via Antagning.se senast den 15 april för att utföra praktiken under höstterminen och senast den 15 oktober för att utföra praktiken under vårterminen. Praktiken kan ske när som helst under terminstiden. När du har sökt till kursen, blir du placerad som reserv och du blir sedan antagen till kursen när en plan för praktiken är godkänd. Du behöver alltså inte redan ha hittat en praktikplats när du söker kursen.

 • Kursupplägg

  Under praktikperioden arbetar du i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter du har skall framgå av arbetsplanen. Om det blir aktuellt med avvikelser från arbetsplanen måste dessa meddelas till och godkännas av ansvarig lärare.

  Undervisning

  Undervisningen består av en obligatorisk introduktion, praktik på en arbetsplats med anknytning till nutrition samt en avslutande redovisning. Innan praktiken påbörjas ska praktiken beskrivas i en arbetsplan som måste godkännas.

  Information till praktikstudenter (261 Kb)

  Examination

  Praktiken skall redovisas skriftligt och muntligt.

  • Den skriftliga redovisningen sker i form av en dagbok som också innehåller en kompletterande sammanfattning.
  • Den muntliga redovisningen sker i form av ett seminarium på Institutionen för biovetenskaper och näringslära.
 • Kontakt

  Magdalena Rosell
  Tel: 08-524 811 44
  magdalena.rosell@ki.se