Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang

Det här är en fristående kurs som riktar sig till dig som önskar fördjupade kunskaper om vuxnas lärande i olika organiserade sammanhang som till exempel vuxenutbildning, folkbildning, arbetsliv och civilsamhälle.

Kursen ger dig kunskaper i teorier, ramar och villkor för vuxnas lärande som du får använda i analyser av praktiska didaktiska situationer. Den tar också upp och diskuterar värderingar som omgärdar lärande för vuxna. I kursen integreras teori och praktik vilket ger möjlighet att utveckla ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt.