Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang

  • 7,5 hp

Detta är en fristående kurs som riktar sig till dig som önskar fördjupade kunskaper om vuxnas lärande i olika organiserade sammanhang som till exempel vuxenutbildning, folkbildning, arbetsliv och civilsamhälle.

Kursen ger dig kunskaper i teorier, ramar och villkor för vuxnas lärande som du får använda i analyser av praktiska didaktiska situationer.

Den tar också upp och diskuterar värderingar som omgärdar lärande för vuxna. I kursen integreras teori och praktik vilket ger möjlighet att utveckla ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.