Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod II

Kursen ges på distans till utbytesstuderande och syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiskaförhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker.

Under kursen behandlas olika vetenskapsteoretiskabegrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formuleravetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Kursenger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.