Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper och erfarenheter gällande forskningsmetoder inom samhällsvetenskaperna.

I kursen ingår: grundläggande kunskapsteori, paradigm och teorier, etik och politik inom samhällsvetenskaplig forskning samt olika typer av forskningsdesign och hur dessa används i praktiken.

Mer information finns på kursens engelska sida.