Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Införlivandet av den sociala världen

Kursen behandlar ett antal grundläggande processer genom vilka den sociala världen tränger in i individens kropp och medvetande.

Vidare behandlar kursen hur dessa processer formar individers beteenden och sätter ramar för deras hälsa. Individens handlingsutrymme och färdigheter diskuteras också. Utöver detta berör kursen betydelsen av den historiska och politiska kontexten för hur olika processer kopplade till den sociala världen införlivas och tar sig uttryck hos den enskilde individen.

Mer information finns på kursens engelska sida.