Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är läran om folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Med folkhälsa avses hälsotillståndet i befolkningen samt dess förändringar och fördelning över såväl historisk tid som människors livsförlopp.

Faktorer som inverkar på folkhälsan hänför sig ofta till de samhälleliga strukturer som människor är del av samt hur dessa, i samspel med individuella förutsättningar, formar människors vanor och livsvillkor.

Inom folkhälsovetenskapen studeras också utvecklingen av folkhälsans politik och praktik. Kursen syftar till att ge en introduktion till folkhälsovetenskap ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vid sidan av centrala folkhälsovetenskapliga begrepp, mätmetoder och förklaringsmodeller, introduceras även grundläggande kunskapsteori och vetenskapliga förhållningssätt.

Kursen går igenom folkhälsovetenskapens historia och framväxt, och ger en orientering i folkhälsans utveckling och fördelning. Utifrån empiriska exempel från aktuell forskning diskuteras nutida och framtida utmaningar för folkhälsan. Kursen belyser också etiska utmaningar inom folkhälsovetenskapen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning PH11G0 Höstterminen 2022 (451 Kb)

  Kursansvarig

  Lena Eriksson

  Examination

  Kursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Kursen examineras även genom två grupparbeten som presenteras muntligt vid varsitt seminarium samt kamratgranskning av andra gruppers arbete.

  Examinationerna sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Lena Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå