Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Individuell fördjupningskurs i folkhälsovetenskap

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett teoretiskt eller metodologiskt område relevant för folkhälsovetenskap. Val av område sker i samråd med kursansvarig och lärare.