Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i folkhälsovetenskap

Under handledning deltar studenten i verksamheten på en myndighet, ett företag eller annan arbetsplats som arbetar med folkhälsovetenskapliga frågor.

Syftet med praktiken är att ge studenten arbetslivserfarenhet från en verksamhet som arbetar med folkhälsofrågor. Syftet är vidare att ge studenterna möjligheten att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i folkhälsovetenskap, samt att öka förståelsen för hur arbete eller forskning i folkhälsovetenskap kan bedrivas.