Portugisiska III, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer.

Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande narratologiska begrepp.

Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska.

Delkurs 1

Skriftlig uttrycksfärdighet 5 hp

Delkursen inriktar sig på att förbättra studenternas förmåga att skriva texter på portugisiska med tonvikt på akademiska skriftliga genrer.

Delkurs 2

Mediering, 5 hp

Delkursen innehåller en introduktion till mediering av texter till portugisiska med fokus på portugisisk språkstruktur.

Delkurs 3

Portugisisk språkvetenskap I, 10 hp

Presentation av grundläggande språkvetenskaplig teori och metod med tillämpning på portugisiskan. Härvid introduceras grundbegrepp inom morfosyntax, semantik och pragmatik. Kursen presenterar även några huvuddrag i portugisiskans utveckling och de viktigaste regionala särdragen.

Delkurs 4

Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp

Delkursen omfattar studium av några samtida litterära verk från portugisiskspråkiga länder i vilka de vanligaste litteraturgenrerna finns representerade. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av fundamentala narratologiska begrepp, analys samt aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i olika portugisiskspråkiga länder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen