Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska III

På Portugisiska III får du möjlighet att träna och fördjupa din muntliga och skriftliga färdighet på portugisiska, särskilt i akademiska genrer. Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande narratologiska begrepp. Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska

Portugisiska III riktar sig till dig som studerat portugisiska II på universitetet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Du kommer att läsa fyra olika delkurser: Skriftlig uttrycksfärdighet, Mediering, Portugisisk språkvetenskap I och Portugisiska litteraturvetenskap I. Dessa kurser ger dig grundläggande kunskaper inom språk- och litteraturvetenskap med inriktning på portugisiska och portugisiskspråkig litteratur. Kursen går på halvtid och sträcker sig över ett år. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. 

  Kursen består av följande delkurser: Skriftlig uttrycksfärdighet, 5 hp, Mediering, 5 hp, Portugisiska, språkvetenskap I, 10 hp och Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp.

  Undervisning

  Delkursen Skriftlig uttrycksfärdighet inriktar sig på att förbättra din förmåga att skriva texter på portugisiska med tonvikt på akademiska skriftliga genrer. Du kommer att läsa och träna på att producera olika skriftliga genrer. Du kommer att få återkoppling på dian texter från både lärare och kurskamrater, och du kommer även att få läsa och diskutera dina kurskamraters texter.

  Delkursen Mediering innehåller en introduktion till mediering av texter till portugisiska med fokus på portugisisk språkstruktur. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom både språkstruktur och stilistik genom översättning.

  Delkursen Portugisiska, språkvetenskap I omfattar grundläggande språkvetenskaplig teori och metod med tillämpning på portugisiskan. Här introduceras grundbegrepp inom morfosyntax, semantik och pragmatik. Kursen presenterar även några huvuddrag i portugisiskans utveckling och de viktigaste dragen i de olika varieteterna av portugisiska i världen.

  Delkursen Portugisiska, Litteraturvetenskap I omfattar studium av några samtida litterära verk från portugisiskspråkiga länder i vilka de vanligaste litteraturgenrerna finns representerade. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av fundamentala narratologiska begrepp, analys samt aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i olika portugisiskspråkiga länder.

  Examination

  Delkursen Skriftlig uttrycksfärdighet, 5 hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkursen Mediering, 5 hp, examineras genom ett skriftligt språkfärdighetsprov.

  Delkursen Portugisiska, språkvetenskap I, 10 hp, examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

  Delkursen Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp, examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.