Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska - kandidatkurs

Den här kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp) och två obligatoriska delkurser i litteratur- och språkvetenskap om vardera 7,5 hp. Du får fördjupa dig inom både språk-och litteraturvetenskap med inriktning på portugisiska för att sedan inrikta dig på ett ämne inom ett av dessa områden i ditt examensarbete

Portugisiska – kandidatkurs riktar sig till dig som studerat portugisiska III på universitetet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. I examensarbetet utför du en begränsad forskningsuppgift inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium. I delkursen Litteraturvetenskap II ingår läsning av portugisiskspråkiga skönlitterära texter som tillhör olika genrer. Delkursen Språkvetenskap II innehåller en fördjupning i centrala begrepp av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på portugisiska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. 

  Kursen består av följande delkurser: Examensarbete, 15 hp, Språkvetenskap II, 7,5 hp och Litteraturvetenskap II, 7,5 hp.
  Välkommen!

  Undervisning

  I examensarbetet utför du en begränsad forskningsuppgift inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium. I en introduktion till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

  I delkursen Litteraturvetenskap II ingår läsning av portugisiskspråkiga skönlitterära texter som tillhör olika genrer. Texterna är hämtade från olika litteraturhistoriska epoker och relateras till sina historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexter. Kursen ger särskilt vikt till praktiska tillämpningar av litteratursemiotiska begrepp. I delkursen genomgås litteraturteorier och metoder med inriktning på portugisiskspråkig litteratur.

  Delkursen Språkvetenskap II innehåller en fördjupning i centrala begrepp av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på portugisiska.

  Examination

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på en annan students examensarbete.

  Delkursen Litteraturvetenskap II 7,5 hp, examineras genom individuella muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkursen Språkvetenskap II, 7,5 hp, examineras genom individuella muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter..

  Hemuppgifter (d.v.s. examensarbetet, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.