Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kreativa processer inom marknadskommunikation

Kreativitet är ett centralt inslag i utvecklingsprojekt inom marknadskommunikation. I kursen ges en tvärvetenskaplig genomgång av olika perspektiv på kreativa processer.

Teoretiska perspektiv på olika nivåer av processer, såsom individ, grupp, projekt och organisation, behandlas. Syftet är att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om centrala begrepp och modeller inom dessa perspektiv.

Kursen relaterar också de olika teorierna om kreativitet till projektledning. Därutöver behandlas praktiska färdigheter i hur kreativitet kan stimuleras och upprätthållas.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Projektarbete.
  3. Aktivt deltagande i seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: Niklas Bondesson