Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kreativa processer inom marknadskommunikation

Kreativitet är ett centralt inslag i utvecklingsprojekt inom marknadskommunikation. I kursen ges en tvärvetenskaplig genomgång av olika perspektiv på kreativa processer.

Teoretiska perspektiv på olika nivåer av processer, såsom individ, grupp, projekt och organisation, behandlas. Syftet är att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om centrala begrepp och modeller inom dessa perspektiv.

Kursen relaterar också de olika teorierna om kreativitet till projektledning. Därutöver behandlas praktiska färdigheter i hur kreativitet kan stimuleras och upprätthållas.