Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marknadsföring på internet

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om marknadsföring av varor och tjänster på Internet samt om de hållbarhetsutmaningar som följer med denna form av marknadsföring.