Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Acceptans- och åtagandeterapi

Kursen ger en grundläggande kunskap om terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kursen består av teoretisk fördjupning och med praktiska moment. Under kursen ingår ACTs historia, hur den genomförs samt olika applikationer av metoden. Kursen betonar och fördjupar specifika terapeutiska principer som accepterandestrategier och förändring via riktning (commitment) ur ett funktionellt kontextualistiskt perspektiv. Kursen baseras på forskning inom området och praktiska perspektiv i vardagliga situationer och i terapisammanhang.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Acceptans- och åtagandeterapi, 7,5 hp, VT 2022 (165 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar och seminarier.

  Denna ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter, i övriga fall som litteraturkurs.

  Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för kunskap om tredje generationens beteendeterapi med fokus på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som betonar såväl accepterandestrategier som förändring via riktning (commitment) ur ett funktionellt kontextualistiskt perspektiv.
  • ta ställning till och värdera denna terapi utifrån såväl teoretiska (dvs utifrån relationsinramningsteori) som praktiska perspektiv.
  • redogöra för terapeutiska principer för arbete med upplevelsemässigt (”experiential avoidance”) såväl i terapisammanhang som i vardagliga situationer.
  • uppvisa ACT-specifika tekniker i terapeutiskt arbete, redogöra för forskning på området i stort och relatera upplevelsebaserade övningar i ACT till de generella principer och teorier som ligger bakom terapin.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

  Lärare: Moa Manneberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet