Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi

Kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi.

Delkursen "Vetenskapsteori & Forskningstetodik I, 4 hp", som löper över utbildningens första läsår, ger fördjupade kunskaper i olika forskningsdesigner, mätmetoder vid psykoterapiforskning samt kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. För studenter med specialistinriktning påbörjas även kritisk granskning av forskningsartiklar.

Delkursen "Vetenskapsteori & Forskningsmetodik II, 3,5 hp", som löper över utbildningens andra läsår, ger fördjupade kunskaper i kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Som ett spår genom kursens båda delkurser löper forskningsmetod om sammanlagt 1 hp som är förberedande inför eget examensarbete.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 1, 2, 3 och 4 med betoning på termin 2 och 4.

  Uppdaterad kursplan: För dig som antagits till Psykoterapeutprogrammet HT 2019 och HT 2020, se kursplan giltig fr.o.m. HT 2019. Klicka på ”Se fler kursplaner i planarkivet” och därefter på ”Tidigare kursplaner”.

  Kursanvisningar: Se rubriken Delkurser nedan!

  Delkurser

  Termin 1

  Kursanvisningar: Förberedande forskningsmetod I, 0,5 hp, HT 2020.

  Termin 2

  Kursanvisningar:
  Metodinrikting KBT/PDT, 3,5 hp, VT 2021. Ny version 14/1.
  Specialistordningen, 3,5 hp, VT 2021. Ny version 14/1.

  Termin 3

  Kursanvisningar: Förberedande forskningsmetod II, 0,5 hp, HT 2020.

  Termin 4

  Kursanvisningar:
  Metodinriktning KBT/PDT, 3 hp, VT 2021. Ny version 14/1.
  Specialistordningen, 3 hp, VT 2021. Ny version 14/1.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier under delkurs I (termin 1 och 2), samt praktiska övningar i litteratursökning. I grupper påbörjas diskussioner i förberedande forskningsmetod baserat på studenternas egna initiala planer för examensarbete. För dem med specialistinriktning påbörjas ett val av vetenskapliga artiklar som läses genom en specifik metod för kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

  Delkurs II (termin 3 och 4) består av läsning och diskussion av vetenskapliga artiklar, som systematiskt granskas. Vidare fortsätter diskussioner i förberedande forskningsmetod baserat på studenternas egna planer för examensarbete.

  Förutom litteratursökning på delkurs I är närvaro på all undervisning obligatorisk.

  Förväntade studieresultat

  Vetenskapsteori & Forskningsmetodik I

  För godkänt resultat ska studenten kunna:

  • Göra litteratursökningar.
  • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund.
  • Redogöra för och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapiforskning.
  • Visa kunskap om designer och metoder i psykoterapiforskning.
  • Visa kunskap om kvantitativa och/eller kvalitativa metoder i psykoterapiforskning.
  • För studenter med specialistinriktning tillkommer att kritiskt granska forskningsartiklar rörande effektforskning.

  Vetenskapsteori & Forskningsmetodik II

  För godkänt resultat ska studenten kunna:

  • Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt ha kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.
  • Redogöra för och reflektera över etiska frågor i psykoterapiforskning.
  • Kritiskt granska forskningsartiklar rörande processforskning och kvalitativ psykoterapiforskning.

  Studenter med inriktning metod kbt och metod pdt ska dessutom kunna:

  • Kritiskt granska forskningsartiklar rörande effektforskning.

  Studenter med specialistinriktning ska dessutom kunna:

  • Visa kunskap om metaanalys inom psykoterapiforskning och kritiskt granska forskningsartiklar rörande metaanalyser.

  Examination

  För att få godkänt på delkurs I krävs minst betyget E på hemtentamina som examinerar delkursens lärandemål, samt godkänd närvaro på seminarier om forskningsmetod.

  För att få godkänt på delkurs II krävs minst betyget E på hemtentamina som examinerar delkursens lärandemål, samt godkänd närvaro på seminarier om forskningsmetod. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betyget E.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurs I och II.

  Examinator

  Termin 1

  Kursansvariga lärare: Bo Vinnars, bo.vinnars@psychology.su.se, och Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se

  Termin 2 - 4

  Kursansvariga lärare: Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se, och Nora Choque-Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sök ut ditt schema på schema.su.se och filtrera efter behov på terminsgrupp, inriktning osv. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet