Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi

Kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi.

Delkurs I, Vetenskapsteori och forskningsmetodik termin 2, 3.5 hp, ger fördjupade kunskaper i:

 • Olika forskningsdesigner.
 • Mätmetoder vid psykoterapiforskning.
 • Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.

För studenter med specialistinriktning påbörjas även kritisk granskning av forskningsartiklar.

Delkurs II, Vetenskapsteori och forskningsmetodik termin 4, 4 hp, ger fördjupade kunskaper i:

 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 2 och 4.

  Uppdaterad kursplan: För dig som antagits till Psykoterapeutprogrammet HT 2020, se kursplan giltig fr.o.m. HT 2019, då upplägget var något annorlunda. Klicka på ”Se fler kursplaner i planarkivet” och därefter på ”Tidigare kursplaner”.

  Delkurser

  Termin 2

  Kursanvisningar, för kursgrupp PTU21:
  Metodinriktning KBT/PDT, 3,5 hp, VT 2022 (257 Kb)
  Specialistordningen, 3,5 hp, VT 2022 (266 Kb)

  Termin 3

  Kursanvisningar, för kursgrupp PTU20 enligt äldre kursplan:
  Förberedande forskningsmetod II, 0,5 hp, HT 2021.

  Termin 4

  Kursanvisningar, för kursgrupp PTU20 enligt äldre kursplan:
  Metodinriktning KBT/PDT, 3 hp, VT 2022 (204 Kb)
  Specialistordningen, 3 hp, VT 2022 (201 Kb)

  Undervisning

  Under delkurs I består undervisningen av föreläsningar och seminarier. För dig som läser specialistinriktning påbörjas ett val av vetenskapliga artiklar som läses genom en specifik metod för kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

  Delkurs II består av läsning och diskussion av vetenskapliga artiklar som systematiskt granskas.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Förväntade studieresultat

  Delkurs I, Vetenskapsteori och forskningsmetodik termin 2

  För godkänt resultat ska studenten kunna:

  • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund.
  • Redogöra för och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapiforskning.
  • Visa kunskap om designer och metoder i psykoterapiforskning.
  • Visa kunskap om kvantitativa och/eller kvalitativa metoder i psykoterapiforskning.

  För studenter med specialistinriktning tillkommer att kritiskt granska forskningsartiklar rörande effektforskning.

  Delkurs II, Vetenskapsteori och forskningsmetodik termin 4

  För godkänt resultat ska studenten kunna:

  • Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt ha kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.
  • Redogöra för och reflektera över etiska frågor i psykoterapiforskning.
  • Kritiskt granska forskningsartiklar rörande processforskning och kvalitativ psykoterapiforskning.

  Studenter med inriktning metod KBT och metod PDT ska dessutom kunna:

  • Kritiskt granska forskningsartiklar rörande effektforskning.

  Studenter med specialistinriktning ska dessutom kunna:

  • Visa kunskap om metaanalys inom psykoterapiforskning och kritiskt granska forskningsartiklar rörande metaanalyser.

  Examination

  För att få godkänt på delkurs I krävs minst betyget E på hemtentamina som examinerar delkursens lärandemål, samt godkänd närvaro på seminarier om forskningsmetod.

  För att få godkänt på delkurs II krävs minst betyget E på hemtentamina som examinerar delkursens lärandemål, samt godkänd närvaro på seminarier om forskningsmetod. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betyget E.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurs I och II.

  Examinator

  Termin 2 - 4

  Kursansvariga lärare: Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se, och Nora Choque-Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det går att söka fram och filtrera schema för specifik kurs, inriktning och termin på schema.su.se. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer