Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självkännedom KBT

Kursen behandlar personliga dilemman och ställningstaganden som får konsekvenser för terapeutbeteendet och för psykoterapeuten som person.

Kursen ger förmåga att värdera och särskilja egna privata reaktioner från ett professionellt förhållningssätt.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 2 - 5, med start för utbildningsomgången som började HT 2019.

  Uppdaterad kursplan: För dig som antagits till Psykoterapeutprogrammet HT 2019 och HT 2020, se kursplan giltig fr.o.m. HT 2019. Klicka på ”Se fler kursplaner i planarkivet” och därefter på ”Tidigare kursplaner”.

  Kursanvisningar: Se rubriken Delkurser nedan!

  Delkurser

  Termin 2

  Kursanvisningar
  Självkännedom KBT, 0,5 hp, VT 2021.

  Termin 3

  Kursanvisningar
  Självkännedom KBT, 0,5 hp, HT 2020.

  Termin 4

  Kursanvisningar
  Självkännedom KBT, 0,5 hp, VT 2021.

  Termin 5

  Kursanvisningar
  Självkännedom KBT, 1 hp, HT 2021.

  Undervisning

  Undervisningen består av deltagande i reflektionsgrupper med maximalt fem studenter vid tre tillfällen/termin under fyra terminer. Studenterna samtalar i grupper som leds av en legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykoterapihandledning.

  Närvaro är obligatorisk vid alla grupptillfällen.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga.

  Examination

  Kursen examineras genom reflekterande hemtentamen termin 5.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Malin Levin, malin.levin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sök ut ditt schema på schema.su.se och filtrera efter behov på terminsgrupp, inriktning osv. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

  Eller prova nedanstående länkar.

  Termin 2

  Schema VT 2021

  Termin 3

  Schema HT 2020

  Termin 4

  Schema VT 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet