Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självkännedom PDT

Kursen behandlar överföring och motöverföring i psykoterapier samt olika föreställningar som kan påverka människans relaterande.

Genom erfarenhetsbaserad kunskap ger kursen fördjupad förmåga att inta olika förhållningssätt om arbete med identifikation utan sammanblandning.

 • Kursupplägg

  För kursgruppen PTU20 och senare ges denna kurs på termin 2.

  Kursanvisningar
  Självkännedom PDT, T2, 2,5 hp, VT 2023 (11 Kb)

  Undervisning

  Kursen "Självkännedom PDT" består av egen psykoterapi i 75 sessioner à 45 min, eller i 75 timmar i grupp hos en legitimerad psykoterapeut med inriktning PDT. Den sökande ska själv välja psykoterapeut, men få det godkänt av kursansvarig innan psykoterapin påbörjas.

  En bidragsdel utgår som gör det möjligt att i gruppterapi genomföra kursen utan att det medför någon kostnad för student. Bidraget utgår med maximalt 200 kr/45 minuter, men högst motsvarande den faktiska kostnaden/45 minuter.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga.

  Examination

  Kursen examineras genom reflekterande hemtentamen på termin 5 samt intyg på 75 timmar psykoterapi, individuellt eller i grupp.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det går att söka fram och filtrera schema för specifik kurs, inriktning och termin på schema.su.se. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer