Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inhemska religioner i norr

  • 7,5 hp

Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet inhemska religioner i norr, det vill säga fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion.

Kursen omfattar religionshistoriska aspekter om myt, kult och tro i dessa religionsområden, samt ämnesområdets forsknings- och idéhistoria. I kursen diskuteras och problematiseras relevanta källmaterial, som t.ex. norrön, finsk, samisk och baltisk litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn i det aktuella studieområdet.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.