Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inhemska religioner i norr

Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet inhemska religioner i norr, det vill säga fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion.

Kursen omfattar religionshistoriska aspekter om myt, kult och tro i dessa religionsområden, samt ämnesområdets forsknings- och idéhistoria. I kursen diskuteras och problematiseras relevanta källmaterial, som t.ex. norrön, finsk, samisk och baltisk litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn i det aktuella studieområdet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Inhemska religioner i norr, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt