Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fornnordisk religion

Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet fornnordisk religion.

Foto carolinw Pixabay
Foto: carolinw / Pixabay

Kursen omfattar såväl kultur- och religionshistorisk realia om fornnordisk myt, kult och tro, som ämnesområdets forsknings- och idéhistoria. Kursdeltagaren kommer att bekanta sig med för området relevanta källmaterial, som t.ex. norrön litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn.