Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

  • 30 hp

Kursen ger vidgade kunskaper om religionshistorisk metodik och teoribildning samt religionsdidaktiska frågeställningar. Kursen omfattar också specialiserade studier inom ett valt område och ett självständigt examensarbete med didaktisk relevans.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.