Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen omfattar en översikt över nya religiösa rörelser och ny andlighet, samt ett fördjupat och vidgat studium av kristendomen.

Därtill innehåller kursen ett religionsvetenskapligt uppsatsarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Nya religioner och nyandlighet, 7,5 hp

  Kursen ger en överblick över samtida nyare västerländska religionsbildningar (nya religiösa rörelser, nyandlighet, modern esoterism etc.). Kursen ger också en översikt över de alternativa religionernas utveckling och förhållande till omvärlden. I kursen behandlas även källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

  Delkurs 2: Kristendomens historia, 7,5 hp

  Delkursen ger en fördjupande behandling av kristendomens uppkomst, utveckling och fromhetsliv. Delkursen presenterar också de viktigaste teologiska, liturgiska och kulturella aspekterna av de stora kristna kyrkorna, nämligen den katolska kyrkan, östkyrkorna och de protestantiska kyrkorna. Delkursen tar också upp kristendomen som en "levd religion" under antiken, medeltiden och nyare tid.

  Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen består av författandet av ett självständigt arbete rörande ett avgränsat religionsvetenskapligt problem. Uppsatsarbetet ska utgå från en självständigt formulerad och probleminriktad religionsvetenskaplig forskningsuppgift, företrädesvis på det religionshistoriska området. Ämne, uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med handledare.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, muntliga redogörelser och seminarier. Seminarier och muntliga redogörelser är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom hemskrivning. Delkurs 2 examineras genom salskrivning. Delkurs 3 examineras genom ett självständigt arbete, försvar av det egna arbetet och opposition på annan students självständiga arbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt