Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 (med självständigt arbete)

Kursen ger fördjupade kunskaper om världsreligionerna samt teoribildning och centrala metodfrågor avseende studiet av dessa.

Kursen fördjupar kunskaperna även inom allmän religionshistorisk teoribildning samt förmedlar grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling. Dessutom ges en orientering i religionsämnets didaktik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria, 7,5 hp

  Delkursen meddelar fördjupade kunskaper om valda aspekter av hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam genom att behandla centrala problemområden i studiet av dessa religioner.

  Delkurs 2: Ämnesdidaktik, 7,5 hp

  Delkursen ger en orientering om skolämnet i ett historiskt och internationellt perspektiv samt behandlar aktuella frågeställningar om undervisningen i olika skolsammanhang.

  Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen består av författandet av ett självständigt arbete rörande ett avgränsat religionsvetenskapligt problem. Uppsatsarbetet ska utgå från en självständigt formulerad och probleminriktad religionsvetenskaplig forskningsuppgift, företrädesvis på det religionshistoriska området. Ämne, uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med handledare.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier och seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Delkursen Allmän religionshistoria examineras genom salskrivning. Delkurs 2: Ämnesdidaktik examineras genom hemskrivning. Delkurs 3: Självständigt arbete examineras genom ett självständigt arbete, försvar av det egna arbetet och opposition på annan students självständiga arbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt