Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 (med självständigt arbete)

Kursen ger fördjupade kunskaper om världsreligionerna samt teoribildning och centrala metodfrågor avseende studiet av dessa.

Kursen fördjupar kunskaperna även inom allmän religionshistorisk teoribildning samt förmedlar grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling. Dessutom ges en orientering i religionsämnets didaktik.