Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning: romanska språk

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om andraspråksinlärning, med särskild betoning på de romanska språken. Den första halvan av kursen består av gemensamma kurstillfällen för alla fyra romanska språk, då man ägnar sig åt olika språkinlärningsteorier som avspeglar institutionens forskningsspecialiteter. Andra halvan av kursen är språkspecifik och ägnas åt studiet av andraspråksforskning i det valda romanska språket. Kursen avslutas med en gemensamt författad uppgift där ett språklinlärningfenomen i flera romanska språk belyses.