Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning: romanska språk

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om andraspråksinlärning, med särskild betoning på de romanska språken. Den första halvan av kursen består av gemensamma kurstillfällen för alla fyra romanska språk, då man ägnar sig åt olika språkinlärningsteorier som avspeglar institutionens forskningsspecialiteter. Andra halvan av kursen är språkspecifik och ägnas åt studiet av andraspråksforskning i det valda romanska språket. Kursen avslutas med en gemensamt författad uppgift där ett språklinlärningfenomen i flera romanska språk belyses.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mandatory Literature

  • Lightbown, Patsy & Spada, Nina. 2013. How Languages are Learned. 4:e upplagan. Oxford: Oxford University Press.
  • Ellis, R. & Barkhuizen, G. Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press.

  Artiklar, valda beroende på inriktning, kommer att tillkomma.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt