Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och sexualitet

VT23 ges kursen mellan den 2 maj - 4 juni

Kursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen tillämpar teoretiska insikter från feminism, psykoanalys, ’gay and lesbian studies’ samt queerteori, för att belysa och analysera en rad konkreta exempel på hur olika samhällen och kulturer hantera genus och sexuella relationer. Kursen lär dig hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring släktskap, familj och genusrelaterat beteende, liksom innebörden av begreppen kön, genus, och sexualitet. Kursens olika teman inkluderar reproduktiv teknologi, kroppen, nationalism, maskuliniteter och femininiteter, samt konsumtion. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Halberstam, Jack 2018. Trans*: a quick and quirky account of gender variability University of California Press.

  Johnson, Jessica, 2018. Feminist anthropology and the question of gender’, in Schools and Styles of Anthropological Thought’, M Candea red., Routledge)

  Mohanty, Chandra. 1984. Under Western Eyes: Feminist scholarship and colonial discourses, boundary 2 12/13 (3/1): 333-358

  Ortner, Sherry 1974 Is Female to Male as Nature is to Culture? In M Rosaldo, L Lamphere eds Woman, Culture & Society. Stanford: Stanford University Press

  Presterudstuen, Geir Henning 2019. Performing masculinity: body, self and identity in modern Fiji. Routledge.

  Rosaldo, Michelle, 1974, Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview, in M Rosaldo & L Lamphere red. Woman, Culture and Society, Stanford University Press.

  Rubin, Gayle 1984. Thinking Sex: notes for a radical theory of the politics of sexuality in Vance C S ed Pleasure and Danger: exploring female sexuality, London: Pandora, och i Gayle Rubin Deviations 2018 Duke University Press

  Skeggs, Beverley 2001, Feminist Ethnography in Paul Atkinson ed. Handbook of Ethnography London: Sage

  Slocum, Sally 1975. Woman the gatherer: male bias in anthropology, in Toward an Anthropology of Women Rayna Reiter ed New York: Monthly Review (available online)

  Wardle Holy 2006. Wayward women: sexuality and agency in a New Guinea society University California Press.

 • Kontakt

  Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen, 10691 STOCKHOLM

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpeditionen: socant@socant.su.se

  Studievägledning: studievagledare@socant.su.se

  Studierektor: studierektorgrund@socant.su.se

  Tel 08-163377

  www.socant.su.se