Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning.

Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär.

Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål. Som stöd kan du läsa mer  Information om praktikkurs (182 Kb)  med exempel på praktikplatser etc.

För att vara behörig till kursen behöver du ha 75 hp varav minst 60 hp i något av huvudområdena Global utveckling, socialantropologi eller motsvarande (se information i högra spalten).

Senast den 15 december (för VT) eller den 10 juni (för HT) behöver du ha inkommit med en praktikplan och överenskommelse.

Praktikplan och överenskommelse (21 Kb)

Praktikplanen ska innehålla uppgifter om praktikplatsen, dina tänkta arbetsuppgifter, namn och telefonnummer till handledaren vid praktikplatsen samt en preliminär tidsplan.

Praktikplanen skickas till Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen, studierektor för grundnivå, 10691 Stockholm eller via mejl till studierektorgrund@socant.su.se

Lärande sker framförallt på arbetsplatsen.

Denna kurs är inte möjlig att använda som breddningsämne inom kandidatprogrammet Global utveckling, utan måste läsas utanför/efter programmet.

Viktig information  Om du som sökande till kursen inte har inkommit med en praktikplan i tid, och därmed inte uppfyller kraven för behörighet, behöver du själv se till att tacka nej/omprioritera din ansökan på antagning.se för att inte riskera att bli blockerad från de andra utbildningsalternativ du eventuellt har sökt. 

Ta del av våra tips på praktikplatser

Försäkring under praktik  Om du gör praktik i Sverige täcks du av den vanliga Studentförsäkringen från Kammarkollegiet. Det är en olycksfallsförsäkring och täcker inte materiella skador eller stöld. Försäkringen gäller under resor till och från arbetsplatsen, och under arbetstiden på arbetsplatsen eller på andra platser - inom Sverige - som du behöver resa till inom din praktiktjänstgöring.

Om du gör praktik vid en arbetsplats som innebär att du är utsatt för särskilda risker för arbetsskada täcks du även av Arbetsskadeförsäkringen. Läs mer här:   https://www.forsakringskassan.se

För praktik utomlands täcks du av försäkringen Student-UT. Läs mer om villkoren här: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/forsakring-och-riskhantering/forsakringar-for-studier-och-utlandska-besokare/utresande-utbytesstudenter-student-ut/forsakringsvillkor-student-ut-2021?page=1#chapter-1