Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi

Kursen ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning.

Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär.

Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål.

För att vara behörig till kursen behöver du ha 75 hp varav minst 60 hp i något av huvudområdena Global utveckling, socialantropologi eller motsvarande (se information i högra spalten).

Observera att vi eventuellt inte kan godkänna praktikplaner inför HT2021 där praktiken kommer ske utanför Sverige. Detta är på grund av rådande pandemi. I nuläget råder vi därför sökande att försöka hitta en praktikplats i Sverige.

Senast den 15 december (för VT) eller den 10 juni (för HT) behöver du ha inkommit med en praktikplan. Mall finns här  Praktiköverenskommelse (16 Kb)

Praktikplanen ska innehålla uppgifter om praktikplatsen, dina tänkta arbetsuppgifter, namn och telefonnummer till handledaren vid praktikplatsen samt en preliminär tidsplan.

Praktikplanen skickas till Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen, studierektor för grundnivå, 10691 Stockholm eller via mejl till studierektorgrund@socant.su.se

Lärande sker framförallt på arbetsplatsen.

Denna kurs är inte möjlig att använda som breddningsämne inom kandidatprogrammet Global utveckling, utan måste läsas utanför/efter programmet.

Viktig information  Om du som sökande till kursen inte har inkommit med en praktikplan i tid, och därmed inte uppfyller kraven för behörighet, behöver du själv se till att tacka nej/omprioritera din ansökan på antagning.se för att inte riskera att bli blockerad från de andra utbildningsalternativ du eventuellt har sökt. 

Ta del av våra tips på praktikplatser

Försäkring under praktik  Om du gör praktik i Sverige täcks du av den vanliga Studentförsäkringen från Kammarkollegiet. Det är en olycksfallsförsäkring och täcker inte materiella skador eller stöld. Försäkringen gäller under resor till och från arbetsplatsen, och under arbetstiden på arbetsplatsen eller på andra platser - inom Sverige - som du behöver resa till inom din praktiktjänstgöring. Läs mer här om villkoren för studentförsäkringen: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/student-doktorand-och-elev/studenter-pa-universitet-och-hogskola

Om du gör praktik vid en arbetsplats som innebär att du är utsatt för särskilda risker för arbetsskada täcks du även av Arbetsskadeförsäkringen. Läs mer här:   https://www.forsakringskassan.se

För praktik utomlands täcks du av försäkringen Student-UT. Läs mer om villkoren här: http://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/försäkringsskydd-vid-utlandsstudier