Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i kriminologi

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogrammet i kriminologi syftar till att ge fördjupade kunskaper inom det kriminologiska ämnet med fokus på teori och kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Programmet erbjuder även kurser inom olika aktuella kriminologiska områden samt möjlighet till praktik.

Programmet leder till en masterexamen inom huvudområdet kriminologi. Efter examen kan studenten exempelvis arbeta som utredare och analytiker vid rättsväsendets myndigheter eller intresseorganisationer. Examen ger även en god grund för studenter som vill ansöka till forskarutbildning i kriminologi.

 • Programöversikt

  Programmet består av 30 hp obligatoriska kurser i kriminologisk teori och metod samt 30hp obligatoriskt examensarbete. Resterande 60 hp består av valfria kurser. Dessa kan läsas vid Kriminologiska institutionen eller annan institution under förutsättning att de ges på avancerad nivå. Kurser utanför kriminologiska institutionen som ingår i masterexamen skall godkännas av studierektor. Undervisningen är i huvudsak på svenska men kurser på engelska förekommer. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

  Vi erbjuder ett varierat kursutbud baserad på aktuell forskning i syfte att ge studenterna kunskap om de analyser och förklaringsmodeller som kriminologer använder sig av.

  Följande kurser är obligatoriska: 

  • Nutida kriminologisk teori, 10 hp 
  • Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp 
  • Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp 
  • Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp 

  År 1

  HT24

  Nutida kriminologisk teori, 10 hp 

  Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp 

  Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 10 hp 

  VT25

  Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder, 7.5 hp

  Medier och Brott, 7.5 hp

  Praktikkurs, 15 hp

 • Så ansöker du

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av följande faktorer:

  • Uppsatsarbetets kvalitet (betyg på kandidatuppsats)
  • Betyg på kurser i samhällsvetenskaplig metod (här räknas de 3 bästa betygen)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (här bedöms i huvudsak antal högskolepoäng. Sökande med minst 60 hp inom kriminologi ges även högre meritpoäng)
  • Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (vägs in enbart om det åberopas).

  Såhär räknar vi ut meritpoängn (INT):

  Betyg på metodkurser
  A,B=20
  VG=18
  C=12
  D, E, G=8

  Betyg på examensarbete
  A,B=100
  VG=90
  C=60
  D, E, G=40

  Antal högskolepoäng
  <220 hp=20
  >220 hp=30
  >60 hp i kriminologi=30

  Med reservation för ändringar.

  Du som har relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (utöver examensarbete som inte skall skickas in) skall, efter att du anmält dig till programmet via www.antagning.se, skicka dina publikationer eller annan dokumentation till:

  Administrativ studierektor
  Kriminologiska institutionen
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm

  Senast den 31 maj behöver dessa vara oss tillhanda för att vi ska hinna ta med dem i bedömningen. Vill du att vi skickar tillbaka dina dokument ska du skicka med ett frankerat svarskuvert.

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se