Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i kriminologi

Masterprogrammet i kriminologi syftar till att ge fördjupade kunskaper inom det kriminologiska ämnet med fokus på teori och kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Programmet erbjuder även kurser inom olika aktuella kriminologiska områden samt möjlighet till praktik.

Programmet leder till en masterexamen inom huvudområdet kriminologi. Efter examen kan studenten exempelvis arbeta som utredare och analytiker vid rättsväsendets myndigheter eller intresseorganisationer. Examen ger även en god grund för studenter som vill ansöka till forskarutbildning i kriminologi.

 • Programöversikt

  Programmet består av 45hp obligatoriska kurser i kriminologisk teori och metod samt 30hp obligatoriskt examensarbete. Resterande 45 hp består av valfria kurser. Dessa kan läsas vid Kriminologiska institutionen eller annan institution under förutsättning att de ges på avancerad nivå. Kurser utanför kriminologiska institutionen som ingår i masterexamen skall godkännas av studierektor. Undervisningen är i huvudsak på svenska men kurser på engelska förekommer. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

  Vi erbjuder ett varierat kursutbud baserad på aktuell forskning i syfte att ge studenterna kunskap om de analyser och förklaringsmodeller som kriminologer använder sig av.

  Följande kurser är obligatoriska: 

  • Nutida kriminologisk teori, 15 hp 
  • Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp 
  • Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp 
  • Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp 

  År 1

  HT22

  Styrning och brott 7,5 hp

  Historisk kriminologi 7,5 hp

  Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning 15 hp

   

  VT23

  kursutbud kommer

   

   

 • Så ansöker du

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av följande faktorer:

  • Uppsatsarbetets kvalitet (betyg på kandidatuppsats)
  • Betyg på kurser i samhällsvetenskaplig metod (här räknas de 3 bästa betygen)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (här bedöms i huvudsak antal högskolepoäng. Sökande med minst 60 hp inom kriminologi ges även högre meritpoäng)
  • Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (vägs in enbart om det åberopas).

  Såhär räknar vi ut meritpoängn (INT):

  Betyg på metodkurser
  A,B=20
  VG=15
  C=12
  D, E, G=8

  Betyg på examensarbete
  A,B=100
  VG=80
  C=60
  D, E, G=40

  Antal högskolepoäng
  <220 hp=20
  >220 hp=30
  >60 hp i kriminologi=30

  Med reservation för ändringar.

  Du som har relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (utöver examensarbete som inte skall skickas in) skall, efter att du anmält dig till programmet via www.antagning.se, skicka dina publikationer eller annan dokumentation till:

  Administrativ studierektor
  Kriminologiska institutionen
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm

  Senast den 31 maj behöver dessa vara oss tillhanda för att vi ska hinna ta med dem i bedömningen. Vill du att vi skickar tillbaka dina dokument ska du skicka med ett frankerat svarskuvert.

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se