Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polsk litteraturhistoria

Kursen ger fördjupad kunskap om olika litterära epoker, riktningar och författarskap och om det polska litteraturspråkets utveckling från medeltiden fram till modern tid. Kursens mål är även att göra studenten bekant med en grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi och med vissa litteraturteoretiska problem.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.