Polsk litteraturhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om olika litterära epoker, riktningar och författarskap och om det polska litteraturspråkets utveckling från medeltiden fram till modern tid. Kursens mål är även att göra studenten bekant med en grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi och med vissa litteraturteoretiska problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen