Den samtida ryska romanen, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar den utveckling som den ryska romanen har genomgått sedan perestrojkan tills idag. Ett antal verk av samtida betydande författare läses under kursens gång, delvis i utdrag. Studenterna bekantar sig både med enskilda författare (bla Ljudmila Perusjevskaja, Michail Sjisjkin, Vladimir Sorokin, Viktor Pelevin, Guzel Jachina) och samtida kulturella institutioner. Frågan om genreöverskridande verk behandlas med Svetlana Alexievitjs författarskap som exempel. Ett antal verk som behandlar den ryska postmodernismen läses och diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen