Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rysslands kultur- och idéhistoria

  • 7,5 hp

Kursen vill ge en allmän översikt över den ryska kulturhistorien med särskilda nedslag i viktiga epoker och frågor. Olika konstarter som konst, balett och film ägnas särskilda föreläsningar. Uppmärksamhet ägnas även åt metodfrågor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.