Rysslands kultur- och idéhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vill ge en allmän översikt över den ryska kulturhistorien med särskilda nedslag i viktiga epoker och frågor. Olika konstarter som konst, balett och film ägnas särskilda föreläsningar. Uppmärksamhet ägnas även åt metodfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen