Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tjeckiska I B

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i tjeckiska och är en fortsättning efter SLTJ1A. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande muntlig färdighet och förmåga att läsa enklare tjeckiska texter med hjälpmedel.

Kursen vänder sig till personer inom alla yrken och anställningar där kunskaper i och om tjeckiska språket och om tjeckisk historia och kultur kan komma till användning eller är en konkurrensfördel.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för tjeckiska ==>