Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tjeckiska I B

  • 15 hp

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i tjeckiska och är en fortsättning efter SLTJ1A. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande muntlig färdighet och förmåga att läsa enklare tjeckiska texter med hjälpmedel. Kursen vänder sig till personer inom alla yrken och anställningar där kunskaper i och om tjeckiska språket och om tjeckisk historia och kultur kan komma till användning eller är en konkurrensfördel.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.