Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i Marknadskommunikation

Företagsekonomiska institutionens långa expertis inom marknadskommunikation ger dig en en unik möjlighet att integrera avancerade teoretiska perspektiv och metoder inom samhällsvetenskapen för att ta itu med samtida fenomen i marknadskommunikation.

Marknadskommunikation är både en praxis och en akademisk disciplin. I dagens värld påverkas vi av marknadskommunikation på många sätt. Marknadskommunikation, reklam och PR går långt bortom affärsområden, marknadskommunikation har en genomgripande närvaro i samtida samhällen och formar världen där vi lever. Som framtida yrkesverksamma inom marknadskommunikation du att behöva hantera olika nya fenomen som digitalisering, mediafragmentering, konsumentkultur och samskapande och globalisering.

Masterprogrammet i markandskommunikation följer Stockholm Business School´s vision, vilket innebär att erkänd och relevant forskning samt inspirations- och forskningsdrivna inlärningsupplevelser är grunden för utbildningen. Utbildningen utvecklar din förmåga att möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.

Detta program utvärderar kritiskt både de klassiska och senaste marknadskommunikationsteorierna, så att du kan analysera moderna affärssituationer och erbjuda de mest lämpliga praktiska lösningarna.

  • Njut av fördelarna med en mycket skicklig och erfaren institution.
  • Programmet utrustar dig med den kunskap och färdigheter som krävs för att analysera samtida och framtida utveckling inom marknadskommunikation.
  • Det ger en solid bakgrund för en karriär inom marknadsföringskommunikationsforskning.

Utbildningen ges på engelska. Läs mer på den engelska webbsidan.