Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till ekonomi inom HR

Kursen består av två delkurser som ges av Sociologiska institutionen inom ramen för PAO-programmet termin 3. Kursens inriktning är i hög utsträckning hur företagsekonomi tillämpas och praktiseras inom ramen för personalarbete. Delkurserna är samordnade och läses delvis parallellt.

Företagsekonomi för personalvetare, 6 hp:

Delkursen är en tillämpningskurs med praktisk inriktning. Den ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi, redovisning, kalkyl och budget, för att studenten utifrån ett verksamhetsperspektiv ska kunna skapa underlag för ett ekonomiskt beslutsfattande avseende personalkostnader.
Kurs-pm: Företagsekonomi för personalvetare V23 (320 Kb)

Personalekonomi, 9 hp:

Delkursen Personalekonomi fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-och tidredovisning. Kursen är en tillämpningskurs med praktisk inriktning. Målet är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnen som sammanförs under namnet personalekonomi samt att praktiskt tillämpa kunskaperna.
Kurs-pm: Personalekonomi V23 (200 Kb)