Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till ekonomi inom HR

Kursen består av två delkurser som ges av Sociologiska institutionen inom ramen för PAO-programmet termin 3. Kursens inriktning är i hög utsträckning hur företagsekonomi tillämpas och praktiseras inom ramen för personalarbete. Delkurserna är samordnade och läses delvis parallellt.

Företagsekonomi för personalvetare, 6 hp:

Delkursen är en tillämpningskurs med praktisk inriktning. Den ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi, redovisning, kalkyl och budget, för att studenten utifrån ett verksamhetsperspektiv ska kunna skapa underlag för ett ekonomiskt beslutsfattande avseende personalkostnader.

Personalekonomi, 9 hp:

Delkursen Personalekonomi fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-och tidredovisning. Kursen är en tillämpningskurs med praktisk inriktning. Målet är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnen som sammanförs under namnet personalekonomi samt att praktiskt tillämpa kunskaperna.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Företagsekonomi för personalvetare:
  Undervisningen ges som föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska där studenter förväntasatt i grupp utföra analyser som presenteras muntligt och skriftligt. Vid frånvaro ska obligatoriska delar kompenseras med skriftlig inlämnad uppgift enligt instruktion från kursansvarig.

  Personalekonomi:
  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, räkneövningar och datorövningar. Dessutom utför studenterna ett grupparbete under handledning. Deltagande i seminarier och gruppövning är obligatoriska där studenter förväntas att i grupp utföra analyser som presenteras muntligt och skriftligt. Det ingår även obligatoriska föreläsningar. Vid frånvaro ska obligatoriska delar kompenseras med skriftlig inlämnad uppgift enligt instruktion från kursansvarig.

  Examination

  Företagsekonomi för personalvetare:
  Delkursen examineras med individuell skriftlig uppgift, som betygssätts med betygsskalan A-F.

  Personalekonomi:
  Delkursen examineras dels med individuell salstenta, som betygssätts med betygsskalan A-F, dels med skriftlig rapport gruppvis, som betygssätts med betygsskalan G-U.

  Examinator

  Företagsekonomi för personalvetare: Kristina Hagqvist

  Personalekonomi: Gitte Blomgren

 • Kontakt