Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem

Programmet hjälper dig att utveckla de kunskaper inom affärsledning och teknik som krävs för att leda organisationer i dagens komplexa digitala värld. Fokus ligger på design, implementering och användning av informationssystem.

Du får fördjupade kunskaper om informationssystem, deras design och arkitektur, inklusive kravhantering, innovation med digitala resurser, tjänsteorienterade arkitekturer och lättrörlig systemutveckling. Du får en god förståelse för betydelsen av IT för att stödja och förändra organisationer och nätverk, inklusive värdenätverk, digital innovation, affärssystem, ärendehantering, omvärldsbevakning, beslutsstöd och kunskapshantering.

Mer information på programmets engelska sida